Large Laramie Basket, Large Laramie Basket, Natural

Large Laramie Basket, Natural

Regular price $57.00 Sale

Vendor: Shiraleah-Chicago

H 13" X D 12", Hnd 4" Grass 14-Cc-002